A Tanácsról

A Geopolitikai Tanácsról

A Geopolitikai Tanács 2001-ben jött létre, mint a szakértők, alkotók és tudósok független szellemi műhelye. Megalakításakor minden résztvevő egyetértett a szellemi, tudományos munka társadalmat formáló, annak jólétét, és egészséges fejlődését befolyásolni képes erejével. Célként jelent meg a közérdek mentén való kutatás és cselekvés, amelyet az átpolitizált, elanyagiasodott tudományos élet, főként egyes társadalomtudományok esetében, gyakran hagy figyelmen kívül. Az első dokumentumok között került megfogalmazásra az a minőségpolitika, amely másfél évtized után is a szellemi függetlenség, és a tisztességes kutatás etalonja. Kétévnyi eredményes működés után került sor a jogi forma megteremtésére, amely lehetővé tette a külföldi és magyar szervezetekhez való formális kapcsolódást, a tudományos együttműködés kiterjesztését, valamint a tanácsadói tevékenység elindítását.
A Geopolitikai Tanács közhasznú Alapítványt három magyar magánszemély hozta létre csekély anyagi hozzájárulással. A megalakuláshoz bíztatást és nem anyagi jellegű támogatást nyújtott Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere, akinek ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Az alakuló ülés képei
Ugyancsak köszönet illeti az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét, amely az indulás után két fő részére biztosított egy olyan szakmai tanulmányutat, amelyen a demokratikus berendezkedésen alapuló döntéshozatali rendszert, a legjelentősebb washingtoni és new yorki think-tank-ek (agytrösztök) felépítését, működését, függetlenségük biztosítékait volt alkalmunk tanulmányozni.
A Geopolitikai Tanács elkötelezett a tudományos párbeszéd, a megalapozott és demokratikus döntéshozatali rendszer, valamint a nemzetek békés egymás mellett élése mellett, munkálkodni kíván az egymás véleményének tiszteletén alapuló, a nemes geopolitikai gondolkodók hagyományait követő kezdeményezések támogatásáért. A Geopolitikai Tanács kész az együttműködésre mindazokkal a szervezetekkel és egyénekkel, amelyek vagy akik a közjó érdekében, tudományos alapossággal tevékenykednek Hazánk, a régiónk, Európa és az emberiség sorsának jobbításán. A Geopolitikai Tanács négyféle tevékenységet folytat, és ennek megfelelően többféle közönséghez kíván szólni. Egyrészt fontos szakpolitikai kérdésekben tett állásfoglalások, nyilvános rendezvények (konferenciák, előadások, kiadványok stb.) és a média révén közvetlenül a nagyközönséghez egészéhez kíván fordulni, megvilágítva a folyamatok komplex hátterét. Ez segítheti az álhírek visszaszorítását, a tudatos közvélemény kialakulását, és jó esetben befolyásolhatja a közhatalmat gyakorlókat. Lehetőséget teremt a generációk közötti párbeszédre, a fiatal és a tapasztalt kutatók megjelenésére. Másodszor a Geopolitikai Tanács konkrét szakpolitikai javaslatokkal, koncepciókkal, háttértanulmányokkal közvetlenül a politikai döntéshozókhoz fordul, hogy a felmerülő szabályozási kérdésekben haladó szellemű javaslatokat tegyen, és ilyen szellemű intézkedési tervek mellett hozzon érveket és szempontokat. Képviselteti magát olyan miniszteriális fórumokon, mint az Emberi Jogi Kerekasztal, együttműködik a vállalati szféra és az államigazgatás illetékes szerveivel. Harmadszor, a Geopolitikai Tanács elméleti jellegű kutatásokat, felméréseket végez elsősorban a virtuális tér és a kibertér, valamint a tág értelemben vett biztonság témaköreiben, amely kutatások az egyes szakmai közvéleményeket célozzák, az ezekkel kapcsolatos politikai és szakmai viták látókörét igyekeznek tágítani.
A fentieken kívül a Tanács az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa speciális konzultatív státuszából fakadó lehetőségekre alapozva együttműködik az ENSZ-szel, az Európai Unió szerveivel, valamint az EBESZ-szel. Civil együttműködés keretében támogatja a transzatlanti kapcsolatok fejlődését, a különböző kultúrák közötti párbeszédet. Lezárult projektjeinkről, kutatásainkról az alábbi linken olvashat többet:
 
 
 
 
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány
1036 Budapest
Kiskorona utca 14. 6/31.
Tel.: +36 20 368 7810
info@geotan.hu
 
UA-178010519-1