Nemzetközi együttműködések


Nemzetközi tevékenység
Elősegítjük az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanács munkáját speciális konzultatív státuszban. Figyelemmel kísérjük az ENSZ ITU tevékenységeit, feltárjuk a digitális kor adta lehetőségeket. Folyamatosan szerepelünk az Európai Bizottság átláthatósági nyilvántartásában.  Erősítjük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel való kapcsolatainkat a nemzetközi béke és biztonság, valamint a sajtószabadság témakörében.  Rövidtávú megfigyelők küldésével egy alkalommal részt vettünk az EBESZ választási megfigyelői munkájában. Folytatjuk az együttműködést a pénzügyi biztonsággal foglalkozó washingtoni székhelyű Global Financial Integrity Task Force-val. Részt veszünk az Internet Society munkájában. Szelektíven támogatunk határokon átnyúló valamint globális civil kezdeményezéseket.