A Tanácsról

A Geopolitikai Tanácsról

A Geopolitikai Tanács 2001-ben jött létre, mint a szakértők, alkotók és tudósok független szellemi műhelye. Megalakításakor minden résztvevő egyetértett a szellemi, tudományos munka társadalmat formáló, annak jólétét, és egészséges fejlődését befolyásolni képes erejével. Célként jelent meg a közérdek mentén való kutatás és cselekvés, amelyet az átpolitizált, elanyagiasodott tudományos élet, főként egyes társadalomtudományok esetében, gyakran hagy figyelmen kívül. Az első dokumentumok között került megfogalmazásra az a minőségpolitika, amely másfél évtized után is a szellemi függetlenség, és a tisztességes kutatás etalonja. Kétévnyi eredményes működés után került sor a jogi forma megteremtésére, amely lehetővé tette a külföldi és magyar szervezetekhez való formális kapcsolódást, a tudományos együttműködés kiterjesztését, valamint a tanácsadói tevékenység elindítását.
A Geopolitikai Tanács közhasznú Alapítványt három magyar magánszemély hozta létre csekély anyagi hozzájárulással. A megalakuláshoz bíztatást és nem anyagi jellegű támogatást nyújtott Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere, akinek ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Ugyancsak köszönet illeti az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét, amely az indulás után két fő részére biztosított egy olyan szakmai tanulmányutat, amelyen a demokratikus berendezkedésen alapuló döntéshozatali rendszert, a legjelentősebb washingtoni és new yorki think-tank-ek (agytrösztök) felépítését, működését, függetlenségük biztosítékait volt alkalmunk tanulmányozni.
A Geopolitikai Tanács elkötelezett a tudományos párbeszéd, a megalapozott és demokratikus döntéshozatali rendszer, valamint a nemzetek békés egymás mellett élése mellett, munkálkodni kíván az egymás véleményének tiszteletén alapuló, a nemes geopolitikai gondolkodók hagyományait követő kezdeményezések támogatásáért. A Geopolitikai Tanács kész az együttműködésre mindazokkal a szervezetekkel és egyénekkel, amelyek vagy akik a közjó érdekében, tudományos alapossággal tevékenykednek Hazánk, a régiónk, Európa és az emberiség sorsának jobbításán.
A Geopolitikai Tanács négyféle tevékenységet folytat, és ennek megfelelően többféle közönséghez kíván szólni. Egyrészt fontos szakpolitikai kérdésekben tett állásfoglalások, nyilvános rendezvények (konferenciák, előadások, kiadványok stb.) és a média révén közvetlenül a nagyközönséghez egészéhez kíván fordulni, megvilágítva a folyamatok komplex hátterét. Ez segítheti az álhírek visszaszorítását, a tudatos közvélemény kialakulását, és jó esetben befolyásolhatja a közhatalmat gyakorlókat. Lehetőséget teremt a generációk közötti párbeszédre, a fiatal és a tapasztalt kutatók megjelenésére. Másodszor a Geopolitikai Tanács konkrét szakpolitikai javaslatokkal, koncepciókkal, háttértanulmányokkal közvetlenül a politikai döntéshozókhoz fordul, hogy a felmerülő szabályozási kérdésekben haladó szellemű javaslatokat tegyen, és ilyen szellemű intézkedési tervek mellett hozzon érveket és szempontokat. Képviselteti magát olyan miniszteriális fórumokon, mint az Emberi Jogi Kerekasztal, együttműködik a vállalati szféra és az államigazgatás illetékes szerveivel. Harmadszor, a Geopolitikai Tanács elméleti jellegű kutatásokat, felméréseket végez elsősorban a virtuális tér és a kibertér, valamint a tág értelemben vett biztonság témaköreiben, amely kutatások az egyes szakmai közvéleményeket célozzák, az ezekkel kapcsolatos politikai és szakmai viták látókörét igyekeznek tágítani.
A fentieken kívül a Tanács az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa speciális konzultatív státuszából fakadó lehetőségekre alapozva együttműködik az ENSZ-szel, az Európai Unió szerveivel, valamint az EBESZ-szel. Civil együttműködés keretében támogatja a transzatlanti kapcsolatok fejlődését, a különböző kultúrák közötti párbeszédet. Lezárult projektjeinkről, kutatásainkról az alábbi linken olvashat többet:
 
 
 
 
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány
1036 Budapest
Kiskorona utca 14. 6/31.
Tel.: +36 20 368 7810
research@cgeopol.hu
 
UA-178010519-1